#7 #thebakitlistsatotoongbuhay #thewhylistinreallife

Bakit kung kelan nasisimulan mo ng nakakalimutan lahat ng mga di kaaya-aya at masasakit na karanasan sa buhay mo, ay syang parang bumabalik ulit ang taong nagdulot ng mga ito sa buhay mo?

PS: Ano sya, parang kabute lang na seasonal lang kung andyan?! Sarap mo din bugbugin at sabunotan p’re! 😬😬😬😈😈😈

Reality015

     At some point, we find ourselves stumbled, stepped on, and heart broken and maybe not just once but again and again and again. It seems we feel like it’s the end, that there’s no hope anymore, that we’ll be in that state forever. Feeling of sorrow, abandonement, helplessness and of course, hatred eats our wholeness. 

     But, as every single second in our life pass, that situation even as slow as turtle’s pace, it is moving. The situation is changing. You are changing. We are changing. Every thing is changing. And as the saying goes, in this world, NOTHING IS CONSTANT BUT CHANGE.